Referensräntan fastställd till 0,00% | 2019-07-01

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli till 31 december 2019 till 0,00 procent.