Faktura- och Reskontraservice

Faktura- och Reskontraservice

Att outsourca faktura- och/eller reskontrahanteringen till extern part blir allt vanligare på den svenska marknaden. Allt fler företag ser de administrativa och kostnadseffektiva fördelarna med att låta en extern part sköta hela fakturaprocessen från det att fakturan skickas till kunden, tills dess att pengarna finns på  kontot.

Capway har lösningar som passar ditt företag, oavsett storlek och bransch.

Vi tar hand om din fakturering oavsett distributionskanal, exempelvis EDI, email, e-faktura samt pappersfaktura.

Då fakturan distribuerats bevakar vi er reskontra och använder ett skräddarsytt flöde för att ni och era kunder ska få en så effektiv och flexibel hantering som möjligt. Tillsammans med er arbetar vi aktivt för att optimera er kredittid och därmed frigöra resurser och kapital.

Som kund hos Capway väljer ni själva om ni vill använda en administrativ tjänst eller om ni vill finansiera hela eller delar av er reskontra. För mer information gällande finansiering se här.

Ni följer hela processen i vår webbtjänst där ni hittar ekonomisk rapportering, bokföring, statistik m.m.

Webbtjänsten är också det perfekta kundtjänsthjälpmedlet, då samtliga distribuerade fakturor, brev och övrig kommunikation finns sparad tillsammans med komplett historik. Detta gör att er kundtjänst på ett enkelt sätt kan hantera inkommande samtal gällande fakturor och ekonomisk information.

Vi erbjuder en flexibel integration mot våra tjänster och erbjuder de kommunikationssätt som förekommer på marknaden, exempelvis filöverföring via FTP, SFTP eller direkt via våra publika API:er. På så sätt kan ni enkelt skicka in och hämta den information som behövs för att vi på ett effektivt sätt kan hantera era transaktionsflöden, samt på samma gång bibehålla kontrollen av er information.