GDPR – dataskyddsförordningen | 2018-05-25

GDPR (General Data Protection Regulation) började tillämpas 25 maj 2018 och ersatte den tidigare svenska personuppgiftslagen.

Syftet med förordningen är att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom Europa. Samma regler gäller inom hela EU.