Finansiering

Finansiering

Med dagens restriktiva kreditgivning från det svenska banksystemet kan en finansieringslösning, där ert företag säljer era fakturor i samband med att fakturan ställs ut, vara en mycket bra lösning för att begränsa er kreditrisk och optimera likviditeten.

Vi på Capway Finance köper era fakturor till en avtalad procentsats och ni erhåller alltid pengarna senast dagen efter vi erhållit fakturaunderlagen och godkänt dessa.

Vi har lösningar för er oavsett om era kunder är företag eller privatpersoner.

Ni kan alltid välja om ni vill sälja alla era fakturor eller vissa speciellt utvalda.

Vi erbjuder också en välutvecklad lösning gällande köp av kontrakt med löptider upp till tolv (12) månader. Detta gör att ni kan sälja ett avtal till oss där er kund förbundit sig att betala en abonnemangsavgift eller löpande delbetalning under maximalt tolv månader och få en utbetalning till ert konto för hela kontraktsperioden omedelbart.