startsida

Capway erbjuder Fakturaservice, Påminnelse- och Inkassoservice samt Finansiering till stora och små företag på den svenska marknaden. Företaget består i dag av ägare och anställda som har lång erfarenhet från produktion, kundvård och gäldenärshantering inom samtliga affärsområden.

Läs mer

Tjänster

 

Finansiering

Vi köper era fakturor till en avtalad procentsats och ni erhåller alltid pengarna senast dagen efter.

Ni kan alltid välja om ni vill sälja alla era fakturor eller vissa speciellt utvalda.

Vi erbjuder också en välutvecklad lösning gällande köp av kontrakt med löptider upp till tolv (12) månader.

 Läs mer

Faktura- och Reskontraservice

Vi tar hand om din fakturering oavsett distributionskanal, exempelvis EDI, e-post, e-faktura eller pappersfaktura.

Vi bevakar er reskontra och använder ett skräddarsytt flöde för er för en så effektiv och flexibel hantering som möjligt.
Vi erbjuder en flexibel integration mot våra tjänster så att ni bibehåller kontrollen av er information.

Läs mer

Kravhantering

Påminnelsehantering och Inkasso regleras till stor del av lagar och regler.
 Därför är vårt fokus att förädla de delar av processerna där det fortfarande finns utrymme för flexibilitet och värdeskapande åtgärder.

Att låta oss hantera era obetalda fakturor
gör att ni minskar era kreditförluster samt förbättrar er likviditet.

Läs mer